Renovatiesloop

Tegenwoordig worden gebouwen steeds vaker gedeeltelijk gesloopt om uiteindelijk gerenoveerd te kunnen worden.
Renovatiesloop door D Kroeze sloop en grondwerken is snel, efficiënt en uitermate zorgvuldig.

Vakkundige specialisten, gekeurd modern materiaal, en een duidelijk plan van aanpak zijn bij ons de gezonde basis bij iedere renovatiesloopopdracht.

U kunt bij ons terecht voor:

- Casco sloop van woningen/bedrijfspanden.
- Betonboringen.
- Betonzagen.
- Gedeeltelijk of volledig verwijderen van dakconstructies.
- Het zagen en uitbreken van deur en/of raamsparingen.
- Het slopen van binnenmuren.
-  Het verwijderen van systeemwanden en systeemplafonds.
- Vloeren opruwen.
- Vloeren uitbreken.
- De afvoer van alle soorten sloopafval.

Voor overige klussen kunt u altijd contact opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Totaalsloop

Soms zijn gebouwen of objecten de staat van renovatie voorbij. 
Of kan men de locatie beter benutten. 
Hierbij wordt dan gekozen voor totaalsloop. 
Dankzij nauwe samenwerkingsverbanden kunnen wij iedere totaalsloopopdracht voor u uitvoeren.

Grondwerken

U kunt bij ons terecht voor al uw grondwerken.

Om onze klanten zo goed en voordelig mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij de beschikking over een goed onderhouden en gekeurd machinepark van groot tot klein.

Hierbij kunt u denken aan:

-Afgraven/aanvullen van tuinen.
-Fundering uitgravingen.
- Het graven van kabelsleuven.
-Aanliggende werkzaamheden.
-Levering teelaarde.
-Levering straat/ophoogzand.
-Levering en aanbrengen van betonplaten, keerwanden en bestratingsmaterialen.
- De afvoer van grond/groen/puin/bouw en sloopafval.


Voor overige klussen kunt u altijd contact opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.