Renovatiesloop

Tegenwoordig worden gebouwen steeds vaker gedeeltelijk gesloopt om uiteindelijk gerenoveerd te kunnen worden. 
Renovatiesloop door D Kroeze sloop en grondwerken is snel, efficiënt en uitermate zorgvuldig. 

Vakkundige specialisten, gekeurd modern materiaal, en een duidelijk plan van aanpak zijn bij ons de gezonde basis bij iedere renovatiesloopopdracht. 

U kunt bij ons terecht voor:

- Casco sloop van woningen/bedrijfspanden.
-  Verwijderen van systemwanden en systeemplafonds
- Sparingen zagen/uithakken.
- Sleuven uitfrezen.
- Betonboringen.
-Verwijderen van kozijnen en ramen.
- Slopen van binnenmuren.
- Vloeren opruwen.
- Vloeren uitbreken.
- Afvoer van alle soorten sloopafval.

Totaalsloop

Soms zijn gebouwen of objecten de staat van renovatie voorbij. Of  men kan de locatie beter benutten. Hierbij wordt dan gekozen voor totaalsloop. 
Dankzij nauwe samenwerkingsverbanden kunnen wij iedere totaalsloopopdracht voor u uitvoeren.

Grondwerken

U kunt bij ons terecht voor al uw grondwerken.

Om onze klanten zo goed en voordelig mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij de beschikking over een goed onderhouden/gekeurd machinepark van groot tot klein. 

Hierbij kunt u denken aan:

-Afgraven/aanvullen van tuinen.
-Het ontgraven van de funderingen.
- Kabelsleuven graven.
-Aanliggende werkzaamheden.
-Afvoeren van grond/groen/puin/bouw en sloopafval.
-Levering teelaarde.
-Levering straat/ophoogzand.
-Levering en aanbrengen van betonplaten, keerwanden en bestratingsmaterialen.